El PSC amaga informació relativa a la seguretat pública i vulnera els drets dels regidors de l’oposició

L’equip de govern es va negar de forma deliberada a enviar a l’oposició un informe sobre actuacions policials

Un informe posterior emès pel Secretari accidental acredita que es van vulnerar els drets dels regidors de l’oposició en no entregar l’informe policial amb antelació tot i constar en l’ordre del dia d’una comissió informativa.

Al ple de novembre, el grup municipal d’Esquerra Republicana va reclamar al Ple la resposta a una instància presentada de forma conjunta amb Sant Adrià en Comú i Moviment d’Esquerres on es demanava un informe al Secretari per valorar si s’havien vulnerat els seus drets com a regidors de l’oposició en una Comissió d’Espai Públic i Seguretat. En aquesta comissió no es va enviar la documentació abans de tractar un punt que parlava de la seguretat al municipi, i els propis regidors de govern van negar-se a enviar-la fins dies posteriors.

Els grups municipals d’ERC, SAeC i MES van denunciar, tant en aquell moment com posteriorment, que s’estaven vulnerant els seus drets d’accés a la informació.

Davant de la gravetat de la situació, es va demanar un informe al secretari municipal.

En l’informe, el Secretari diu literalment: “…d’acord amb la normativa vigent s’ha incomplert l’obligació legal de facilitar-la [la informació] per part del govern municipal, la qual cosa ha vulnerat els drets dels regidors dels grups de l’oposició”, fet que dona la raó als grups municipals que havien demanat aquest informe.

 

Els serveis jurídics dels respectius partits ja treballen en una resposta

Els grups municipals d’ERC, SAeC i MES creuen que queda acreditada la vulneració de drets que els va afectar i denuncien aquesta actuació del PSC. Els respectius serveis juridics dels partis implicats ja exploren quins són els diferents itineraris legals que es poden seguir a partir d’ara. Al seu torn, i davant d’aquests antecedents, creixen els dubtes i la preocupació per la possibilitat que hi pugui haver altres temes en què el PSC no estigui facilitant tota la informació de la qual disposa.

Els grups de l’oposició afectats treballen coordinadament per demanar les explicacions pertinents a l’equip de govern i evitar que els grups polítics i la ciutadania quedin desamparats davant de la manca d’informació sobre temes relacionats amb seguretat ciutadania o qualsevol altre àmbit.