Trasllat de precs i preguntes de veïns i entitats al Ple de Gener 2021

En el passat Ple de Gener des de Sant Adrià en Comú vam plantejar tot un seguit de precs i preguntes a l’equip de Govern. En aquest article publiquem el precs que vam traslladar per part de veïns i entitats.

 

Pregunta veïns de La Catalana sobre les aigües grises 

Pregunta veïns de La Catalana sobre les aigües grises

El passat 18 de desembre va haver una reunió a La Catalana, pel tema de les Aigües grises d’algunes comunitats de veïns. Per tothom és conegut que ja portàvem temps al darrera, concretament des de juliol del 2020.

Però sembla que porta camí de dilatar-se encara més. Els propis veïns i veïnes a la trobada havien marcat un termini de 4 mesos. I que si en aquests 4 mesos no havien obtingut resposta, serien ells els que prendrien la iniciativa, aturant les depuradores amb el consegüent perjudici per les comunitats. Ja ha passat més d’un mes, ens poden dir en quin punt es troba l’estudi de la situació o si ja tenen alguna proposta concreta?

Resposta: Els tècnics es van posar en contacte amb els veïns i van determinar que és tema d’OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor) i Mediació. Des de l’OMIC ja s’ha posat en contacte amb l’empresa responsable per iniciar la mediació.

 

Prec traslladat en nom de la PAHC

Donada la situació de pandemia i la previsió de l’aprofundiment de la crisis econòmica, la necessitat d’habitatge serà una de les emergències que haurem d’afrontar. I tenint en compte quins son els ritmes d’aquest equip de govern que no reuneix la taula d’habitatge des del 5 d’abril del 2018 i que la taula de reactivació ha necessitat de prop d’un any per a que comenci a ser efectiva, en nom de la PAHC, volem instar al Sr. Alcalde, per que reactivi d’una forma immediata totes aquelles actuacions i especialment les que son de caràcter extraordinari. En el Pla d’actuació municipal en el seu punt núm 1 planteja la reactivació de la mesa d’habitatge. Al mateix temps, que impulsi de forma immediata les actuacions de serveis socials en relació a les nombroses situacions de vulnerabilitat social en la que estem immersos.

Resposta: Els serveis socials tenen tots els sistemes activats pel tema d’emergències en l’àmbit de l’habitatge . Cap problema en tornar convocar la taula d’habitatge.

 

Balcons del Besòs una altra vegada

A les Comissions informatives de setembre vam informar d’una situació complicada que hi havia a Gran Via de les Corts Catalanes 20, degut al despreniment d’alguns balcons, de com posaven en risc la seguretat de les persones que hi vivien, així com de vianants i de com hi havia famílies que tenien moltes dificultats per fer front al pagament de la reforma. El compromís que es va agafar per part de l’equip de govern va ser de mirar quines possibilitats d’ajut hi havia per aquests edificis o per les persones que hi viuen. Volem saber quin ha estat el resultat de les gestions que hagin fet. És un tema que venim arrossegant des de setembre, que al vam parlar en comissió informativa, que vam portar al Ple d’octubre, de novembre, desembre i ara al gener, novament.

Resposta «No hem fet subvencions individuals i no ho farem»

Per a aquesta resposta potser no calia haver esperat 4 mesos.

 

Trasllat pregunta Impulsa La Mina

Queremos preguntar ¿cuánto tiempo necesita el Consorcio de La Mina para tener el presupuesto necesario para derribar el muro del antiguo colegio y adecentar ese terreno que es suyo?. Mas que nada por que desde que se puso el tranvía lleva 10 años asi. Y corre serio peligro de derrumbe y puede matar a alguien.

Resposta: El 29 de gener el consorci de la mina va aprovar pressupost per l’enderrocament

 

Subvencions Radio La Mina

Es trasllada la pregunta de perquè Radio La Mina va cobrar un any una subvenció i va deixar de rebre’n sense més motiu

Resposta: S’ha començat a treballar en la possible realització d’un conveni. La setmana posterior al Ple estaria prevista una visita a Radio La Mina per recollir les necessitats principals. S’anirà informant.