Participa !!!

A Sant Adrià en Comú fem una aposta clara per la participació activa de la ciutadania en la política municipal, per tal siguem part de la transformació social del nostre municipi. Per fer possible això habilitarem diferents espais de participació oberta a la ciutadania i a entitats del nostre municipi.