Pregunta al teu ple!!!

 Votacions actives:

Actualment no hi ha cap votació activa

Descarrega en català

Objectiu

Apropar la participació a la ciutadana i entitats, als plens municipals, donant veu a les seves inquietuds o dubtes, formulant precs i preguntes al ple municipal durant la intervenció de Sant Adrià en Comú.

Argumentari

Sant Adrià en Comú (SAEC) va néixer a les passades eleccions municipals de 2015. Una iniciativa generada des de baix, d’adrianencs I adrianenques cansades de les mateixes polítiques que ens han fet arribar a una situació social i democràtica de molt baixa qualitat.

Pensem que les polítiques que s’han portat a terme en els últims anys, no han estat dirigides a fomentar la participació de la ciutadania en la vida política municipal. Considerem que, la actitud dels nostres governants i la poca voluntat de voler canviar les coses, han sigut la que ens han situat en aquesta situació, encara que valorem positivament les escasses ocasions que el nostre ajuntament ha fomentat la participació, com per exemple la consulta realitzada fa un temps al barri Besòs. Però Sant Adrià en Comú vol arribar més lluny. Volem que la ciutadania pugui prendre decisions en temes importants del nostre municipi, i que la seva participació no quedi reduïda a escollir als seus representats cada quatre anys.

Tal i com indica el nostre full de ruta, el programa electoral, volem que la ciutadania participi de l’elaboració dels pressupostos municipals; volem que els nostres veïns i veïnes puguin participar de temes importants com serà el Front Litoral o la gestió de la masia Can Rigalt; volem que moltes de les decisions del govern municipal siguin consultades a la resta de la població, mitjançant consultes ciutadanes; volem recuperar la finestra del ciutadà de la pàgina web. I també apostem per una modificació del reglament de participació i facilitar que la veu dels adrianencs i adrianenques estigui més present als plens municipals i per això presentem aquesta primera proposta.

Aquesta proposta vol ajudar a les persones i a les entitats del municipi, a fer arribar precs i preguntes a l’equip de govern. Sabem que hi ha altres vies, però que aquestes, en molts casos no arriben a ser molt efectives, i potser que la nostra proposta tampoc, però si que garanteix transparència, ja que aquests precs i preguntes es faran arribar en un acte públic.

Sabem que no serà fàcil portar a terme certes iniciatives, dirigides a fomentar la participació i la transparència, per què som conscient de la poca cultura política que existeix a la nostra societat, la qual no ha sigut educada per ser part activa de vida política. També intuïm que molts dels partits tradicionals no tindran una voluntat activa de canviar les coses. Però si que tenim clar que ho tenim que intentar. Com dèiem Las Madres de la Plaza de Mayo, “La única batalla perdida, es la que se abandona”.

Funcionament

Des de Sant Adrià en Comú, recomanem que abans de fer-nos arribar el prec o pregunta, s’esgoti la via oficial per fer consultes: consulta directe al regidor de barri, preguntar al personal de l’ajuntament o instància al registre de l’Ajuntament. També, per experiència, sabem que algunes vegades, per exemple la via de la instància, no és gens còmode (encara no funciona el registre electrònic) i tampoc molt efectiva (moltes instàncies mai s’arriben a ser contestada o la contestació no aportar gran valor).

Si una vegada esgotades totes les vies, la persona o la entitat no ha aconseguit resposta, Sant Adrià en Comú ofereix el seu temps en el ple per fer arribar els precs i/o preguntes a l’equip de govern. És important remarcar que Sant Adrià en comú rebutjarà qualsevol pregunta que entri en contradicció amb el nostre codi ètic (http://51.91.97.99/codi-detica-politica/) o programa electoral (http://51.91.97.99/programa/).

La persona o entitat interessada en realitzar un prec o una pregunta a l’equip de govern, haurà de fer-nos arribar un correu electrònic a l’adreça participaSAEC@gmail.com amb les següents dades:

  • Nom complert de la persona de l’entitat.
  • En cas de ser una entitat, persona de contacte
  • Correu electrònic
  • Telèfon de contacte
  • Prec o Pregunta
    • Aquesta te que estar ben argumentada i justificada. Si cal, es pot acompanyar de documentació.

Un cop rebut el correu, SAEC revisarà que tot estigui en regla. Si cal ens posaríem en contacte amb el remitent per comprovar dades  o aclarir dubtes o recomanar utilitzar prèviament una altra via. Finalment si tot és correcte, penjarem la pregunta a la nostra pàgina web (per suposat que sense dades personals al menys que la persona o entitat ho desitgin).

En cas de que el volum de preguntes sigui molt gran, s’engegarà un procés de votació online per tal d’escollir les 5 preguntes més votades. La resta de preguntes, es deixaran pel mes següent, on serà tractada com una pregunta nova i tornarà a començar el procediment.

Un cop presentades les preguntes en el ple, si l’equip de govern contesta al mateix ple o ens fa arribar la resposta dies més tard, Sant Adrià en Comú enviarà la resposta al remitent i la farà pública a la seva pàgina web per què estigui disponible a tota la ciutadania. Igualment, quan es faci pública l’acte del ple, es complementarà la contestació amb el text íntegre.  

Planificació

Tenint en compte que els plens municipals es realitzen l’últim dilluns de mes, hem formulat la següent planificació:

planing_propuesta_pregunta_ple

Votacions anteriors:

Actualment no hi ha cap votació anterior