Posicionament sobre cartipàs municipal

L’assemblea de Sant Adrià en Comú (SAeC) ha decidit votar en contra de la proposta d’alguns punts sobre nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats que presenta el grup municipal del PSC de Sant Adrià del Besòs i de la pujada de sou de l’equip de govern. Els motius per a prendre aquesta decisió han estat els següents:

 

  • L’actual equip de govern planteja apujar-se el sou un 5% equiparant-se al cos funcionarial. Nosaltres pensem que no es poden comparar als treballadors i treballadores municipals. La vocació política no es pot fer mai sota el criteri de carrera professional. Votem en contra perquè la realitat del nostre municipi no es correspon amb aquests sous, amb un sou mitjà de menys de la meitat del sou proposat i una taxa d’atur que supera la mitjana de la comarca. En el nostre codi ètic parlem d’un sou com a màxim 2,5 vegades per sobre del SMI. En un context social i econòmic com el que vivim ens sembla un despropòsit una pujada del 5%

 

  • Considerem que es vulnera el dret de les 1258 persones que ens van votar per fer-nos la quarta força de la ciutat i que no estaran representades en el Consorci del Besòs (4 representats municipals), que s’encarrega de temes tan importants com el PDU del Front Litoral, on nosaltres som una veu critica que volen tenir silenciada. La configuració no busca la representació democràtica de la ciutat i el govern prioritza els serveis prestats en el vot d’investidura.

 

  • Així mateix, en relació amb el Consorci del campus interuniversitari Diagonal Mar, pensem que es vulnera el dret de part de la ciutadania en no deixar-nos participar com a membres actius d’aquest.

 

Tanmateix hem decidit votar favorablement a les propostes de Consells municipals, ja que creiem que són un dels pilars bàsic de la participació ciutadana. Durant les negociacions vam proposar la creació de nous consells, com el de joventut o el d’esports, al mateix temps que fomentar els que actualment existeixen. De moment no hem tingut resposta de l’equip de govern, però des del grup municipal de Sant Adrià en Comú insistirem en aquest aspecte.