NO A LA TRANSFERÈNCIA VOLUNTÀRIA DE LA TOTALITAT DELS ROMANENTS

Els nostres pobles i ciutats estem jugant un paper transcendental en la resposta a la crisi provocada per la COVID-19, incrementant la despesa en polítiques socials i d’urgència, ajudant els sectors econòmics més castigats per la crisi (els col·lectius més vulnerables, la restauració, el petit comerç i de proximitat, la cultura, …) i estem destinant molts recursos en polítiques sanitàries i educatives, tot i que no són de la nostra competència, alhora que hem col·laborat amb el Govern de la Generalitat i de l’Estat cada cop que se’ns ha demanat.

Una resposta, exemplar i modèlica, sense incrementar els recursos, ja que ni el Govern de l’Estat ni el Govern de la Generalitat de Catalunya han destinat cap fons econòmic als Ajuntaments per contribuir a la lluita contra la pandèmia.

Avui hem de continuar jugant un paper cabdal en la reactivació econòmica del país i en l’atenció dels col·lectius més vulnerables, amb l’objectiu de no deixar a ningú enrere, de la mateixa manera que hem de garantir la continuïtat de tots els serveis públics. En l’actual context social i econòmic, els romanents, els estalvis generats pels ajuntaments han de servir de palanca d’acció contra els efectes presents i futurs de la pandèmia de la COVID-19. Aquest recurs és l’únic dels ens locals per a fer front a les despeses que la situació extraordinària està originant, les despeses excepcionals que estem realitzant els ajuntaments poden esdevenir un desequilibri pressupostari i per tant s’han de considerar recursos financers imprescindibles

Ni l’acord adoptat el dilluns 3 d’agost a la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ni el Reial Decret llei 27/2020 de 4 d’agost satisfan els ens locals del nostre país que durant una dècada hem reivindicat més i millor finançament. El retorn a les nostres justes reclamacions és una proposta de transferència voluntària de la totalitat dels romanents, com a préstec, que es reintegrarà en un termini de quinze anys (segons l’acord de la FEMP el període de reintegrament era de 10 anys) a partir de 2022. Hisenda com a compensació habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d’euros al qual només tindran accés, en proporció a l’aportació que facin a l’Estat, els municipis que lliurin els seus estalvis acumulats.

Creiem que aquestes mesures son profundament injustes i antimunicipalistes, que tenen com a objectiu corregir les desviacions del sector públic d’Espanya i que pretén que els ens locals esdevinguin una mena de financera de l’estat.

El Reial Decret Llei 27/2020 ha de complir encara amb el tràmit parlamentari per a la seva aprovació final, i per tant és possible encara negociar i incorporar les reivindicacions del municipalisme català. Des de SAeC emplacem a la resta de grups municipals a mostrar el rebuig a aquesta mesura i aprovar una moció que presentarem al Ple Municipal de setembre.

A Sant Adrià de Besòs, actualment tenim un superàvit superior als 19 milions d’euros. Aquests diners continuen en el banc “gràcies” a l’antic govern neoliberal de M.Rajoy.

Aquest Ajuntament, en temps de democràcia,  només ha sigut governat pels socialistes, (excepte els 6 mesos de la moció de censura de CiU), i va aconseguir anul·lar el deute i acumular aquest superàvit. Això, a priori, és una bona noticia i evidentment que un Ajuntament no tingui deute ho és, però el fet d’acumular superàvit no ho és tant. Els comptes s’han que quadrar, i en el cas de Sant Adrià portem molts anys generant aquest superàvit  en detriment de moltes partides pressupostades que no s’ha arribat a executar i d’altres projectes que ni s’han plantejat. Segurament amb pressupostos ben executats, Sant Adrià tindria una ciutat de millor qualitat. Però ara, si es pogués utilitzar una part d’aquest superàvit podríem fer front a moltes mancances: inversions en generació de llocs de treball per pal·liar l’efecte de la Covid-19; millores de carrers; inversions reals de campanyes de civisme; inversions en centres esportius com el Poliesportiu Ricard i Marina Besòs; inversions en noves tecnologies pel propi Ajuntament; augmentar el ventall de serveis socials tant necessaris als nostres barris, i un llarg etc. Creiem que amb una inversió de 19 milions d’euros, ben gestionada i consensuada amb totes les forces municipals, faria que Sant Adrià avanci.

No hi pot haver millor manera de recuperar l’economia i rescatar la ciutadania de la crisi social com a conseqüència de l’emergència sanitària que habilitar els recursos necessaris per obrir un nou futur.